Az ádventi-karácsonyi ünnepkörre készülve szeretettel köszöntünk mindenkit. Idén is készül Ádventi Családi Áhítatok Füzete, amely hamarosan letölthető honlapunkról (ld. Hitélet > Heti liturgia), de kinyomtatva is elkérhető az ádventi énekeket tartalmazó cd-vel együtt.

A közeljövő alkalmai:

  • Hagyományosan az egyházi év utolsó hetében, Örökkévalóság Vasárnapján, idén november 22-én emlékezünk a ’89-es forradalom mártírjaira (program a túloldalon).
  • Ádvent első vasárnapján, november 29-én közösen készítünk ádventi koszorút. Aki ebben szívesen részt vesz, kérjük, előre jelezze, hogy úgy készüljünk alapanyagokkal.
  • Ádvent negyedik vasárnapján, december 21-én úrvacsorás és kórusszolgálatos istentisztelet tartunk. Így azokkal is, akik karácsonyra hazamennek Erdélybe, előtte együtt tudunk lenni – már majdnem – karácsonyi gondolatokkal, érzésekkel.
  • December 25-én és 26-án egyaránt karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
  • Mindenkit várunk napszaki áhítatainkra hétköznap 8 és 12, szerdán este 18 órakor is.

Kiemelt ügyeink:

  • Mint a Királyhágómelléki Egyházkerülethez tartozó minden gyülekezetben, nálunk is ősszel volt presbiterválasztás; új presbiterünk Balló Ildikó és Kriza Dániel. A presbitérium újabb három évre Lovas Józsefnét választotta főgondnoknak.
  • Segélyakciót indítottunk a Székely Szeretetszolgálattal együtt, hogy Vajdaságban segítsük a valóban rászoruló – főleg gyermek – migránsokat és a terheiket hordozó helyieket (ld. honlapunkat, részletesebben a Magyar Támogatás a Szerbiai Migránskrízisben FB-oldalt).
  • Értékes fejfa- és népviselet gyűjteményünket szeretnénk egy kis múzeummá fejleszteni. (Ezen dolgozik Veres Emese Gyöngyvér munkatársunk mellett Chikán Judit néprajzos.)
  • Fejlesztéseink keretében még karácsony előtt elkészül a templomépület korszerű fűtése, és sor kerül az ún. Professzorház felújítására, egy új lakás kialakítására.

Támogatás:

Köszönettel vesszük szolgálatunk, terveink támogatását. Aki egyháztag vagy az akar lenni, kérjük, fizesse be az egyházfenntartói járulékot, amely egy évre 4000 Ft. Lehet általában, vagy valamely konkrét cél megjelölésével támogatást küldeni a 11784009-20603382-es számlaszámra (a szerbiai segélyakciónak külön számlája van).

Életére Isten áldását kérve, köszönti:

Budapest, 2015. november 9-én

Dr. Zalatnay István
vezető lelkész

Lovas Józsefné
főgondnok