Az Erdélyi Gyülekezet az 1980-as évek romániai menekülthulláma idején Németh Géza által szervezett karitatív misszióból jött létre. 1990 után azt gondoltuk, soha többé nem történhet ilyesmi közvetlen közelünkben. Előbb a balkáni polgárháború cáfolt ránk, most pedig minden korábbinál szörnyűbb események szemtanúi kell legyünk: városok borzalmas pusztítását látjuk és milliónyi menekültet Ukrajnából.
            Ilyenkor minden keresztény gyülekezet kötelessége megpróbálni segíteni, de mindenkinél inkább igaz ez a mi gyülekezetünkre múltunk miatt. Ennek előkészítéseként előbb levélben egyeztettünk a presbitériummal, majd február 27-én, vasárnap több órás megbeszélést tartottunk külsős szakembereket is bevonva a tervezésbe.
            Az eddig történtekből a leglényegesebbek:
·      Döntöttünk arról, hogy vendégszállásunkat megnyitjuk a menekülők előtt.
·      3 millió Ft-ot különítettünk el a költségek fedezésére. Ennek egy részét mindenképpen az otthon maradottak támogatására fogjuk fordítani.
·      Gyűjtést hirdettünk erre a célra: banki adományoknál kérjük feltüntetni, hogy „Ukrajnai menekültkrízis”.
·      Felvettük a kapcsolatot a Református Szeretetszolgálattal, akiken keresztül többen is érkeztek már, ugyanakkor sok – elsősorban élelmiszer – csomag érkezett tőlük.
·      Volt kántorunk, Lukács Anett közvetítésével kapcsolatba léptünk egy támogatásra kész belfasti (Észak-írországi) gyülekezettel.
·      Állandó kapcsolatban állunk más szervezetekkel is, kiemelten India budapesti nagykövetségével (lentebb kiderül, hogy miért).
·       A munkába bekapcsolódott minden munkatárs, többen a gyülekezetből is. Az operatív munkát Dr. Fazekas István intézetvezető lelkészünk és Szabó Tamás koordinálja, bekapcsolódott a Reménység Szigetén folyó munkába főgondnokunk, Bierbauer Zsolt is.
·      Az első napokban főleg kárpátaljai magyar családok érkeztek (számomra torokszorító módon gyerekeivel egy olyan asszony is, aki az 1998-as árvíz idején 13 évesen családunknál volt hat hétig).
·      Négy napja megkeresés érkezett, hogy fogadnánk-e hazamenekülőben lévő indiai egyetemistákat. Igent mondtunk; ötvenen meg is érkeztek, a felük pedig már haza tudott utazni. Rendkívül kedves, hálás fiatalok India különböző részeiből, legtöbben a nyugati partvidéken lévő Karnatakából, India vallásilag legvegyesebb államából. Vendégeink között is akadt mindenféle: hindu, mohamedán, protestánsok, de még katolikus apáca is. Nagy többségük orvostanhallgató.
·       Munkánk első napjairól riport jelent meg a Magyar Hangban: hang.hu/belfold/szedd-az-utleveled-s-eriggy-elfele-a-gyermekkel-137586

Nem tudjuk, mit hoz a holnap. Amivel tudunk, igyekszünk segíteni. Amit teszünk nyomon követhető honlapunkon és FB oldalunkon. Várjuk az adományokat, felajánlást (20/5985798-as számon érhető el intézetvezetőnk), és mindenekelőtt a folyamatos imádságot békéért, a szenvedés enyhüléséért.

Budapest, 2022. március 6.                                                                    
Dr. Zalatnay István vezető lelkész