Húsvét

.

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Erdélyiek, Barátaink!Szeretettel köszöntünk mindenkit húsvét ünnepére készülve, és hívunk istentiszteleteinkre, programjainkra.

Ünnepi istentiszteleti rend

 • Nagypénteki úrvacsorás istentisztelet 18.00 órakor, melyen felolvasásra kerül az evangéliumi szenvedéstörténet, és legszebb nagyheti énekeinket énekeljük.
 • Nagyszombaton este ½ 11-kor kezdődik a teljes éjszakás vigília. Az ősi hagyományokat felelevenítő, színházi szakemberek bevonásával megformált „protestáns passió-játék” húsvéti hajnali istentiszteletben csúcsosodik ki. Ezen az éjszakán a gyülekezet „belakja” a Reménység Szigetét: új templomépületét, vendégszállását, bejárja a templomdomb körüli Erdélyi Emlékkertet, végül együtt fogyasztja el az erdélyi recept szerint készült „húsvéti bárányt”.
 • Ünnep vasárnapján és hétfőjén is 10 órakor van úrvacsorás istentisztelet.

Építkezések, fejlesztések

Elbontottuk a templomépületet eltakaró barakkot, helyére fedett-nyitott terasz került fatoronnyal; vendégszállásunkon négy új szobát alakítottunk ki, egy másik épületben pedig még egy vizesblokkot, amely sátorozós vendégek által is használható. Régi ima-termünkből népviseleti kiállító terem lett, ahol előadásokat is szoktunk tartani.

Programok

 • Szokás szerint húsvét utáni második vasárnap, május 4-én tartjuk a Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját, melynek programja megtalálható a túloldalon.
 • Május 17-én tartja nálunk gyűlését az Erdélyi Körök Országos Szövetsége.
 • Június 1-jén vasárnap lesz szokásos Németh Géza Emlékkonferenciánk: a 25 év-vel ezelőtti eseményekre emlékezünk: a menekültügyre, az erdélyi eseményekre.
 • Június 28-29 Szent László Napok (Bukovinai Székely Találkozó).

Támogatás-kérés

Köszönjük, ha támogatni tudják szolgálatunkat: programjainkat, építkezéseinket, a határon túli magyarságot segítő tevékenységünket. Idén is lehet rendelkezni javunkra a személyi jövedelemadó 2×1 %-áról: közvetlenül támogatható az Erdélyi Gyülekezet a 0334-es technikai számmal, továbbá a Legato Alapítvány 18099098-1-41 adószámmal. Életükre Isten áldását kérve küldi köszöntését:

Budapest, 2014 április 10.

Dr. Zalatnay István 
vezető lelkész
Lovas Józsefné
főgondnok


 

Végleges május 4-i program:
(a honvédelmi minisztert váratlan más programja miatt Papp Ferenc ezredes képviseli)

 


Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozója

 
(2014. május 4. Erdélyi Gyülekezet – Reménység Szigete)
Központi téma: 100 éve tört ki az I. Világháború
P R O G R A M

11.00 – 12.00 Római katolikus mise (Hurgoi János /Gyulafehérvár-Zalatna/)

12.00 – 13.00 Magyarország az első világháborúban (Dr. Stencinger Norbert történész, Nagy Háború Kutatásért Köz-hasznú Alapítvány)

13.00 – 14.30 Ebédszünet: közben világháborús katonanóták, fejfa-gyűjtemény, gyülekezettörténeti kiállítás és templomépítési tervek megtekintése, emléktábla- és urnahelyrendelés
14.30 – 15.00 Köszöntő beszéd: Papp Ferenc ezredes (Honvédelmi Minisztérium)
15.00 – 16.00 Harcok, áldozatok, sírok, a Keleti-Kárpátokban

(Bánkuti Ákos kuratóriumi tag, Budakeszi Kultúra Alapítvány)

16.00 – 17.00 Történelmi emlékezet-ápolás mint erőforrás a jövő számára

A Budakeszi Kultúra Alapítvány erdélyi tevékenysége

(Herein Gyula kuratóriumi tag, Budakeszi Kultúra Alapítvány)

17.00 – 18.30 Úrvacsorás Református Istentisztelet

(Igét hirdet: Dr. Zalatnay István /Erdélyi Gyülekezet/)


Gyakorlati tudnivalók:
 • „Erdélyi Gyülekezet” jelzésű 18 személyes különbusz egész nap jár az Örs vezér tere (Metró kijárattól jobbra 50 m-re lévő megálló) és a Reménység Szigete között;
 • Kérjük, a Regisztrációnál, mindenki ellenőrizze címét, adja meg e-mail címét; ugyanitt vásárolható ebédjegy;
 • Egész nap rendelhető családi emléktábla (Erdélyi Emlékkertbe) urnahely (az al-templomba);
 • Belépti díj nincsen – de köszönettel vesszük az esetleges adományokat;
 • További információ: www.erdelyigyulekezet-budapest.hu

Az Erdélyi Gyülekezet közvetlenül támogatható a személyi jövedelemadó 1%-val mint egyház, melynek technikai száma 0334.

társadalmi szervezeteket támogató másik 1%-kal segíthető a gyülekezettel szorosan együttműködő Legato Alapítvány, melynekadószáma: 18099098-1-41.

 


 Erdélyi Gyülekezet – 0334

Legato Alapítvány – 18099098-1-41


Fontos, hogy a rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a lezárt borítékon pontosan feltünteti nevét, állandó lakcímét és adóazonosító jelét. 

 A kitöltött dokumentum letölthető itt!

 

Idén két változatban készítettünk – elsősorban újságok számára – hirdetést. Ezek is letölthetők, és szétküldhetők baráti, ismerősi körben:

SZJA 1% hirdetés 2014 A verzió

SZJA 1% hirdetés 2014 B verzió

[FMP poster=”http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/dokumentumok/logo.png” width=”448″ height=”252″]http://erdelyigyulekezet-budapest.hu/Video/ber_reklam_erdely.mp4[/FMP]

 

 

[FMP poster=”http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/wp-content/uploads/2012/1.gif” width=”448″ height=”252″]http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/wp-content/uploads/2012/Remenyseg_Szigete_360.flv[/FMP]

 

 

 

 

 

 

Előadás gróf Esterházy Jánosról

 

„Csak olyan törekvés jut diadalra, amelynek mártírjai vannak.”

Gróf Esterházy János bizonyságtevő életútjáról és haláláról

– Gróf Esterházy János nekünk felvidéki magyaroknak azt jelenti, mint az erdélyieknek Márton Áron püspök. Nemzetünk legtisztább vértanúi között van a helye – jelentette ki Molnár Imre történész, diplomata 2014. február 23-án az Erdélyi Gyülekezet által szervezett könyvbemutatón. A Reménység Szigetén megtartott elmélkedő emlékezésen Molnár Imre felidézte a felvidéki politikus életútját és mártírhalálát. A történész szerint Esterházy Jánost háromszor kísértette meg a Gonosz, mindháromszor nemet mondott. A mélyen hívő, keresztény államférfi két eszme mentén élte életét, mely két akkori zászlón olvasható, az egyik: „Istennel a magyar jövőért”, a másik „E jelben győzni fogsz!”.  

[button link=” http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/?page_id=1480″ color=”silver”] Tovább[/button]

 


A keresztény egyházak jövője

Németh Géza könyvbemutató és konferencia Kolozsváron

 

keresztény egyházak jövője címmel tartottak konferenciát Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében 2014. február 5-én. Az ünnepi eseményen megjelent résztvevőket Rezi Elek, a felsőoktatási intézmény rektora, egyben házigazdája köszöntötte. Zalatnay Istvánlelkész, a rendezvény főszervezője elmondta: – A konferencia témája Németh GézaMiért fontos az egyházi jövőkép? című könyvéhez kapcsolódik, melyet a szerző születésének 80. évfordulója alkalmából adott ki a Magyarországon működő Erdélyi Gyülekezet. A konferencián előadást tartott többek között Németh Zsolt, a Magyar Külügyminisztérium államtitkára, Németh Géza egyik fia, Kató Béla, az Erdélyi református Egyházkerület püspöke és Pótyó Ferenc, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseki helynöke.

 

[button link=” http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/?page_id=1489″ color=”silver”] Tovább[/button]

 

 

Prédikációk

 

Újraindult a gyülekezetben elhangzó igehirdetések hozzáférhetővé tétele interneten keresztül és nyomtatott formában. Az első három, idén elhangzott ünnepi prédikáció elkészült.

[button link=” http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/?page_id=1447″ color=”silver”] Tovább[/button]

 

 

Szemünk fénye a gyermek

Adományok az ugyeri óvoda és iskola gyermekeinek

 

Az Erdélyi Gyülekezet vezetősége Zalatnay István református lelkész vezetésével látogatást tett 2013. december elején a Cegléd melletti Széchenyi Úti Óvodában, valamint a mellette működő Várkonyi István Általános Iskolában, ahová többségükben rászoruló, nehézsorsú gyermekek járnak. Az Erdélyi Gyülekezet adományokkal, szellemi-lelki munícióval rendszeresen támogatja a két intézményt.

 

[button link=” http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/?page_id=1430″ color=”silver”] Tovább[/button]

 

 

 

 

 Az 1989-es romániai forradalom mártírjaira emlékeztek a Reménység Szigetén


„Csak nem fognak most megölni…”

Az 1989-es romániai forradalom mártírjaira emlékeztek a Reménység Szigetén

Az 1989-es romániai forradalom mártírjainak emlékére állított kopjafát az Erdélyi Gyülekezet az egyházi évet záró vasárnap. Zalatnay István, a gyülekezet vezető lelkésze elmondta: – Az Erdélyi Gyülekezet a jövőben évről évre megemlékezik a forradalom egy magyar és egy román áldozatáról Advent előtti vasárnapon, melyet az Örökkévalóság vasárnapjának nevez a református egyház. Idén a 18 éves Ballai Zoltán Csabára és a 21 éves Misan Luminita Corináraemlékeztek 2013. november 24-én a Reménység Szigetén.

 

[button link=” http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/?page_id=1386″ color=”silver”] Tovább[/button]

 

 

Németh Géza „JÖVŐ-KÖNYVE” A Református Gyülekezeteknek

 

Megkezdődött Németh Géza: Miért fontos az egyházi jövőkép? című kötetének szétküldése a magyar református gyülekezetek és intézmények számára, első lépésben a magyarországi és erdélyi gyülekezeteknek.

[button link=” http://www.erdelyigyulekezet-budapest.hu/?page_id=1283″ color=”silver”] Tovább[/button]