Erdélyi Gyülekezet

A gyülekezet történetéből

 • 1986 Augusztustól menekültek tömege érkezik Erdélyből. Szervezett segítségüket elsőként Németh Géza, a legismertebb ellenzéki református lelkész indítja el.

 • 1990 Az Erdélyi Gyülekezet megalapítása.
 • 1992 Reménység Szigete („RemSzi”) néven karitatív, kulturális és oktatási központ létrehozása egy elhagyatott laktanya területén.
 • 1995 Meghal Németh Géza. Az új lelkész, Zalatnay István beiktatásával egyidejűleg csatlakozás a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez.
 • 1998 Isaszeg mellett Dányszentkirályon a gyülekezet első templomát együtt szenteli fel Tőkés László református és Tempfli József katolikus püspök.

 • 1999-től Erdélyi Halottak Napja, melyből később megszületik az Erdélyi Emlékkert.
 • 2001-től évente egész éjszakás húsvéti vigília
 • 2006 A gyülekezet megkapja a Reménység Szigete nagyobb, négyhektáros részének tulajdonjogát.
 • 2008 Erdélyi Emlékkert felszentelése
 • 2011 Elkészül az altemplom, urnatemetővel és egy kopjafa gyűjteménnyel
 • 2012 A gyülekezet az új egyházi törvény alapján is önálló egyházként került bejegyzésre.
 • 2013-tól a karitatív munka kiterjesztése: kárpátaljai támogatások, cigánymisszió, a Magyar Támogatás a Szerbiai Migránskrízisben segélyakció elindítása. Eközben folyamatos építkezések: új ebédlő, vizes-blokkok, vendégszállás.
 • 2014 Kopjafa a 89-es forradalom áldozatainak.

Reménység Szigete

 • A RemSzi a város közepén egy négy hektáros, ritkás, de állatokkal teli erdővel érintkező terület.
 • A templomépületben igen szép urnatemető van.
 • Emlékkertjében családi emléktáblák helyezhetők el az erdélyi temetőkben nyugvó szerettekre gondolva.
 • Gyűjteményeiből már most látogatható az egész Kárpát-medencét reprezentáló fejfa-gyűjteménye.
 • A vendégszálláson egyszerre 110 embert lehet elhelyezni, a Diákszállás pedig hosszabb időre tud egyetemistákat fogadni.

Hogyan segít a rászorulókon?

 • Több, mint 50000 vendégéjszakát töltöttek betegszálláson határon túli betegek, mai áron 150 millió Ft ráfordítással (fele saját forrásból, fő partner: Segítő Jobb Alapítvány volt).
 • A határon túli támogatásban Erdély kiemelt, de újabban Kárpátalja is hangsúlyos a drámai helyzet miatt.
 • 5 éve van jelen a Cegléd Ugyer nevű cigánynegyedében, hogy normális életút nyíljon a gyerekeknek; eredmények: az iskola bábcsoportja országos bábos fesztiválon nyert, új, szociális munkás státusz létesült (partner a ROPE angol karitatív szervezet).
 • Elindult a Magyar Támogatás a Szerbiai Migránskrízisben segélyakció, mely rászoruló úton lévőket (főleg gyermekeket) és kárt szenvedett vajdasági gazdákat egyaránt segít (partner a Tóthfalusi Katolikus Plébánia és Magyarkanizsa Önkormányzata)

Mit tesz a kultúra terén?

 • Alapelve, hogy egyenrangú, kölcsönös egymást gazdagító magyar-magyar kapcsolatokat kell teremteni.
 • Emlékkertjében 73 (a terv szerint 160) erdélyi személyiségnek van szöveges emléktáblája, részben arckép domborműve is.
 • Határon túli intézmények támogatására évi 3-4 millió Ft-ot fordít; a hozzá szorosan kötődő Legato Alapítvány pedig majdnem összes forrását.
 • Az egész Kárpát-medencében egyedi kopjafagyűjtemény mellett gazdag viselet- és érdekes képgyűjtemény van (főleg erdélyi festők vallásos témájú képei).

Aktuális tervek

 • A protestáns istentiszteleti élet magújulásának segítése kiadványokkal, átvehető mintákkal.
 • A vendégfogadásban egyre több csend, nyugalom és természetes környezet.
 • Múzeum létrehozása a meglévő gyűjteményekből.
 • Korszerű konferencia-központ kialakítása.

Milyen a hitélete?

 • Istentiszteleti élete hangsúlyosan épít a XVI-XVII. századi, „óprotestáns” magyar liturgiai hagyományokra;
 • Kiemelt alkalma a teljes éjszakás húsvéti vigília;
 • Az egyetlen magyar protestáns gyülekezet, ahol napi két-három napszaki áhítatot tartanak (partner a Zeneakadémia Egyházzene Szaka);
 • Nagyon fontos értéke az ökumenikus nyitottság.