Az Erdélyi Gyülekezet presbitériuma legutóbbi gyűlésén – Dr. Fazekas István vezető lelkész javaslatára – döntött az új Református Énekeskönyv bevezetéséről.

Az elmúlt évben egy több mint tízéves szakmai munka fejeződött be az új énekeskönyv megalkotásával, melynek eredményeképpen még 210 új dicsérettel magasztalhatjuk Istenünket. A dicséretek válogatott bősége jól illusztrálja a magyar protestáns egység, az európai protestáns egység és a magyar ökumené fontosságát. Az új énekeskönyv tematikus bevezetése Kaszta Mónika és Varga Áron kántorok feladata. Szakmai felelőse: Varga Áron kántor. Vasárnapi istentiszteletünkön már az új énekeskönyvet vehetjük a kezünkbe! „Mely igen jó az Úr Istent dicsérni…!” Énekeljünk együtt az Úrnak!