Adventi körlevél

Kedves Testvérek, Erdélyiek, Barátaink!

 

Szeretettel köszöntünk mindenkit az új egyházi év küszöbén. Keresztyén hagyományunk – jó okkal – ádventtel kezdi az esztendőt: vagyis Krisztus várásával. Igazából így van ez az egyes ember életére, az egész világra nézve is. Azt reméljük, hogy földi életünk végén nem a semmi, hanem Krisztus vár, és úgy gondoljuk, hogy a jól ismert, olyannyira felemás – általában inkább sötét- mint világosszürkének tetsző – világ végső sorsa is, hogy „Isten lesz minden mindenekben”.

Az új egyházi év első napját, vagyis az első ádventi vasárnapot a szokásosnál bőségesebben tervezzük együtt eltölteni. December 2-án tehát az istentisztelet után közösen készítenénk ádventi koszorút. Ehhez az alapanyagok biztosítva lesznek, és nyilván a kevésbé gyakorlott kezek segítséget is kaphatnak. Így a gyülekezet családjainál otthon mindenütt egy sajátos erdélyi gyülekezeti ádventi koszorú lehetne. Tudnunk kell azonban, hogy hány családi koszorúhoz kell anyagot vásárolni és egy szerény ebéddel is készülni, ezért kérjük, hogy aki részt tud venni ezen az alkalmon, az előre jelezze.

Az ádventi koszorú ma egyre jobban terjedő, szép szokása azonban akkor nyeri el igazán értelmét, ha körülötte esténként egy-egy negyedórára összegyűlik a család, hogy elolvassanak egy megfelelő részt a Bibliából, hogy együtt énekeljenek, esetleg saját imáikat is elmondják. Ehhez is szeretnénk segítséget nyújtani egy kis ádventi füzettel.

Az utóbbi időben többen jelezték, hogy jobban örülnének, ha 11 óra helyett 10 órakor lenne az istentisztelet. Megtárgyalta ezt a presbitérium is. Bár egy tartózkodás mellett mindenki támogatta ezt a javaslatot, a gyülekezet vezető testülete úgy látta helyesnek, ha ezt a kérdést a gyülekezet tagjai elé terjeszti. Ezért kérjük, hogy vagy a mellékelt vélemény-nyilvánító lap segítségével, vagy más módon, de írásban jelezzék, hogy a 10 vagy 11 órás időpontot támogatják inkább. (Ha valakinek mind a kettő egyaránt jó, akkor természetesen megteheti, hogy nem nyilvánít véleményt, s az tartózkodásnak minősül).

Végül szeretnénk kérni, hogy aki egyháztag, az lehetőleg karácsonyig fizesse be az egyházfenntartói járulékát, ha eddig még nem tette volna meg.

Mindenkinek áldott ádventi készülődést és karácsonyt kívánunk:

Budapest, 2012. november 21.

[one_half]Dr. Zalatnay István[/one_half][one_half_last]Lovas Józsefné[/one_half_last][one_half]vezető lelkész[/one_half][one_half_last]főgondnok[/one_half_last]