A Nagyváradon tartott közgyűlés Bogdán Szabolcs János krasznai lelkészt, a szilágysomlyói egyházmegye esperesét választotta az egyházkerület püspökévé.

A tisztségért Bogdán Szabolcs János, a most lejáró ciklus püspökhelyettese és Forró László egyházkerületi főjegyző indult.
A püspökválasztó közgyűlés összehívását Csűry István püspök nyugalomba vonulása tette szükségessé. Csűry István 2009 óta vezette az egyházkerületet.
Ezúton kíván áldással teli munkát az Erdélyi Gyülekezet Püspök úrnak s hálás szívvel köszöni Csűry István valamint Forró László nagytilszteletű urak felénk áradó szeretetét és mindig, oly nagylelkű empátiájukat.
Ajtónk előttük a legőszintébb testvéri szeretettel mindig mint eleddig is, nyitva áll.

S.D.G.

Fotó kredit: 3szek.ro

(A 44 éves Bogdán Szabolcs János Zilahon született, Szilágypanitban nevelkedett, a Kolozsvári Református Kollégiumban tanult, majd a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szerzett diplomát 2001-ben. Segédlelkészként Szilágyszentkirályon, majd lelkészként Szilágyborzáson és Krasznán szolgált. 2016 óta vezeti esperesként a szilágysomlyói egyházmegyét. Hat gyermek édesapja.
Az új püspök megválasztása után úgy nyilatkozott; világszerte szellemi és lelki válság jelei mutatkoznak, amelyekre most egy anyagi válság első jelei is rátevődnek. Ilyen körülmények között kíván tenni azért, hogy a református gyülekezetekben olyan lelki közösség formálódjon, amely megújulást hoz.