Kedves Gyülekezeti Tagjaink!

            Gyülekezetünkben – mint az egész egyházkerületben  egységesen – ősszel van presbiterválasztás. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb információk a következők:

  1. A 10 tagú presbitérium fele továbbra is hivatalban marad; a másik öt helyre kell megválasztani az új presbitereket, akik természetesen lehetnek ugyanazok. akiknek most lejár a mandátuma. 
  • A két fontos időpont szeptember 12, amikor a presbiterjelölés és október 10, amikor maga a választás történik. A jelölésnél mindenki – legfeljebb – öt személyt jelölhet, majd október 10-én a jelöltté váltak közül lehet választani. A legtöbb öt szavazatot elnyerő személy lesz teljes jogú presbiter, az azt követő legtöbb szavazatot kapó három személy pedig pótpresbiter (A pótpresbiterek ugyanúgy részt vesznek a gyűléseken, de szavazati jog nélkül, és ha bármilyen okból a teljes jogú presbiterek valamelyikének megszűnik a mandátuma, a soron következő pótpresbiter lép a helyére.) Kérem, hogy ha csak lehetséges erre a két időpontra tegyék magukat szabaddá. A jelölő, illetve választó közgyűlésre közvetlen a 10 órás istentisztelet után kerül sor. 
  • Szavazati joga annak van, aki befizette 2020-ra az egyházfenntartói járulékot. Mivel a járvány miatt elég sokan elmaradtak, ennek pótlására még szeptember 12-én is lesz lehetőség közvetlenül a jelölőgyűlés előtt, de csak azoknak, akik az azt megelőző két évben, tehát 2018-ban vagy 2019-ben fizettek hozzájárulást
  • A gyülekezet választójoggal bíró tagjai közül alapvetően bárki választható, de van néhány megkötés: 
  • Csak 25 év fölötti gyülekezeti tagok választhatók presbiterré.
  • Nagyon fontos, hogy azokat ne jelöljék, akiknek a presbiteri mandátuma most nem jár le, csak majd három év múlva. Ők: Benkő Ildikó, Bierbauer Zsolt, Németh Áron, Németh Ferenc és Turcsányi Gyuláné. Lehet viszont jelölni azokat, akiknek most lejár a mandátuma: tehát Balló Ildikót, dr. Bíró József Zetét, Dobandi Arankát, Erdődi István, Urbán Gyulát. Közülük Balló Ildikó jelezte, hogy nem tudja vállalni a további presbiterséget, a többiek viszont igen.
  • Nem lehet presbiter az, aki alkalmazottja a gyülekezetnek.
  • Egy családból csak egy személy lehet presbiter. (Ezért adott esetben például házastársaknak jelezniük kell, hogy melyikük vállalja a jelöltséget és melyikőjük mond le róla.)
  • Mivel gyülekeztünk tagjai – a gyülekezet sajátos helyzetéből fakadóan – kevésbé ismerik egymást mint egy átlagos gyülekezetben (főleg falun), ugyanakkor csak öt helyre kell presbitert választani, október 10-én, a választást közvetlenül megelőzően fognak a jelöltek néhány mondatban bemutatkozni. 
  • A helyzet további megkönnyítése érdekében előzetesen megkérdezünk néhány olyan gyülekezeti tagot, akiről elképzelhető, hogy jelölnék őket, hogy vállalnák-e a presbiterséget. Azt, hogy ki nyilatkozott úgy, hogy nem, azt a szavazás előtt jelezni fogjuk. 

Remélve, hogy minél többen részt tudnak venni a gyülekezet tagjai a két fontos alkalmon, áldáskívánását küldi:

Budapest, 2021. szeptember 8. 

Dr. Zalatnay István
vezető lelkész