Hónap: 2022 április

Nagypénteki istentisztelet 17 órakor

“Jé­zus pe­dig is­mét han­go­san fel­ki­ál­tott, és ki­le­hel­te lel­két. És íme, a temp­lom kár­pit­ja fe­lül­ről az al­já­ig ket­té­ha­sadt, a föld meg­ren­dült, és a szik­lák meg­ha­sad­tak. A sí­rok meg­nyíl­tak, és sok el­hunyt…