Month: April 2022

Napi ige

Meg­iga­zul­ván azért hit ál­tal, bé­kes­sé­günk van Is­ten­nel, a mi Urunk Jé­zus Krisz­tus ál­tal, A ki ál­tal van a me­ne­te­lünk is hit­ben ah­hoz a ke­gye­lem­hez,  a mely­ben ál­lunk; és di­cse­ke­dünk az…